Списък на пасища, мери и ливади от ОПФ, отдадени под наем за индивидуално ползване

Списък на пасища, мери и ливади от ОПФ, отдадени под наем за индивидуално ползване при Община Бургас, актуален към 10.10. 2018г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Иванка Касърова
Отговорник по поддръжка Иванка Касърова
Last Updated октомври 10, 2018, 16:46 (Europe/Sofia)
Създаден август 28, 2017, 16:32 (Europe/Sofia)