Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Отдел "Природни ресуинрси, екология и земеделие"
Отговорник по поддръжка Даниела Иглева
Last Updated ноември 15, 2018, 16:08 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2017, 15:57 (Europe/Sofia)