Размер на средното годишно рентно плащане за стопанска 2015 - 2016 г., изразено в лева на декар за землищата в област Перник

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделски земи за землищата на област Перник за стопанска 2015 - 2016 г., изразено в лева на декар

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated януари 11, 2017, 12:53 (Europe/Sofia)
Създаден юли 20, 2016, 09:29 (Europe/Sofia)