Списък на второстепенните разпоредители с бюджети

ОУ "Св.Климент Охридски" село Трекляно

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник www.trekliano.eu
Last Updated септември 25, 2017, 09:45 (Europe/Sofia)
Създаден август 7, 2017, 12:46 (Europe/Sofia)