Отчети за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.-31.07.2017 г.

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на Община Летница за периода 01.01.2017 г. - 31.07.2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Летница
Отговорник по поддръжка инж.Павлинка Чолакова
Last Updated септември 15, 2017, 15:01 (Europe/Sofia)
Създаден септември 15, 2017, 15:01 (Europe/Sofia)