Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.10.2018 г.

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Бургас към 30.10.2018 г. Актуална информация може да бъде следена на адрес: http://www.burgas.bg/bg/info/index/85

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.burgas.bg/bg/info/index/85
Автор Иванка Касърова
Отговорник по поддръжка Иванка Касърова
Last Updated ноември 19, 2018, 11:20 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 19, 2018, 11:13 (Europe/Sofia)