Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Бургас към 30.06.2017 г. Актуална информация може да бъде следена на адрес: http://www.burgas.bg/bg/info/index/85

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.burgas.bg/bg/info/index/85
Автор Иванка Касърова
Отговорник по поддръжка Иванка Касърова
Last Updated юли 19, 2018, 10:11 (Europe/Sofia)
Създаден юли 19, 2018, 09:37 (Europe/Sofia)