Отчет касово изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.2018-28.02.2018 г.

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на ОБЩИНА ЛЕТНИЦА за периода 01.01.2018 - 28.02.2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Летница
Отговорник по поддръжка инж.Павлинка Чолакова
Last Updated май 3, 2018, 14:38 (Europe/Sofia)
Създаден май 3, 2018, 14:37 (Europe/Sofia)