Отчет касово изпълнение бюджета за периода 01.01.-31.12.2017 г.

Отчети за касовото изпълнение на Община Летница за периода 01.01.2017- 31.12.2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Летница
Отговорник по поддръжка инж.Павлинка Чолакова
Last Updated януари 24, 2018, 12:18 (Europe/Sofia)
Създаден януари 24, 2018, 12:17 (Europe/Sofia)