Отчет на сметките за чужди средства на общ. Н. Козлево към 31.07.2016 год.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на община Никола Козлево към 31.07.2016 год.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Петър Димитров
Отговорник по поддръжка Петър Димитров
Last Updated октомври 28, 2016, 10:59 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 28, 2016, 10:59 (Europe/Sofia)