ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2017 Г.

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2017 ГОДИНА

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://smyadovo.bg/node/694
Автор инж. Камелия Русева
Отговорник по поддръжка инж. Камелия Русева
Last Updated февруари 6, 2018, 16:00 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 6, 2018, 15:58 (Europe/Sofia)