Отчет за изразходените средства за компенсация от намлени приходи

Отчет за изразходените средства за компенсация от намлени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Катя Пеева
Отговорник по поддръжка Алкин Ахмед
Версия 1.0
Last Updated декември 7, 2018, 17:42 (Europe/Sofia)
Създаден декември 7, 2018, 17:42 (Europe/Sofia)