Отчет за изпълнението на бюджет 2017 година

Отчета за изпълнение на бюджета на община Лъки за периода 01.01.2017 до 31.12.2017 година

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://www.oblaki.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=101
Автор Община Лъки
Отговорник по поддръжка Марияна Радкова
Last Updated март 13, 2018, 08:08 (Europe/Sofia)
Създаден март 13, 2018, 08:07 (Europe/Sofia)