Отчет за изпълнение на бюджета на Община Грамада за ІІ - ро тримесечие на 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Грамада за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated август 20, 2018, 16:13 (Europe/Sofia)
Създаден август 20, 2018, 16:09 (Europe/Sofia)