Отчет за изпълнение на бюджета на Община Грамада за І - во тримесечие на 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Грамада за периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated май 22, 2018, 09:14 (Europe/Sofia)
Създаден май 22, 2018, 09:12 (Europe/Sofia)