Отчет за изпълнение на бюджета на община Грамада за второ тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета на община Грамада към 30.06.2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 9, 2017, 16:38 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 9, 2017, 16:34 (Europe/Sofia)