Отчет за изпълнение на бюджета на обшина Козлодуй за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета на обшина Козлодуй за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Лилия Димитрова
Отговорник по поддръжка Десислава Сандулова
Last Updated октомври 3, 2017, 14:25 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 3, 2017, 14:25 (Europe/Sofia)