Отчет за изпълнение на бюджета на Община Грамада към 30.09.2017 г.

отчет за касово изпълнение на бюджета на община Грамада към 30.09.2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник Община Грамада
Last Updated ноември 9, 2017, 16:31 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 9, 2017, 16:21 (Europe/Sofia)