Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - РА на община Никола Козлево

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - РА на община Никола Козлево

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Синан Халим
Отговорник по поддръжка Петър Димитров
Версия 1.1
Last Updated януари 26, 2018, 15:45 (Europe/Sofia)
Създаден юли 29, 2016, 13:15 (Europe/Sofia)