Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.-31.08.2017 г.

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г.-31.08.2017 Г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Летница
Отговорник по поддръжка инж.Павлинка Чолакова
Last Updated ноември 3, 2017, 15:08 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 3, 2017, 15:07 (Europe/Sofia)