Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Летница за периода 01.01.-30.11.2017 г.

данни за бюджета и разходването му

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Летница
Отговорник по поддръжка инж.Павлинка Чолакова
Last Updated декември 21, 2017, 09:58 (Europe/Sofia)
Създаден декември 21, 2017, 09:36 (Europe/Sofia)