Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.2018-31.05.2018 г.

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на ОБЩИНА ЛЕТНИЦА за периода 01.01.2018 г.-31.05.2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Летница
Отговорник по поддръжка инж.Павлинка Чолакова
Last Updated ноември 2, 2018, 15:35 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 2, 2018, 15:34 (Europe/Sofia)