Отчет за касово изпълнение на бюджета 01-01-30.09.2017 г.

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г.-30.09.2017 Г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Летница
Отговорник по поддръжка инж.Павлинка Чолакова
Last Updated ноември 17, 2017, 12:00 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 17, 2017, 11:59 (Europe/Sofia)