Отчет за касовото изпълнение на бюджета

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО. Данни за бюджета и разходването му

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Мариана Допчева
Отговорник по поддръжка Николай Просеников
Last Updated февруари 27, 2018, 11:37 (Europe/Sofia)
Създаден юли 13, 2016, 16:27 (Europe/Sofia)