Отчет за касовото изпълнение на бюджета

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО. Данни за бюджета и разходването му

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Мариана Допчева
Отговорник по поддръжка Николай Просеников
Last Updated април 20, 2017, 15:19 (Europe/Sofia)
Създаден юли 13, 2016, 16:27 (Europe/Sofia)