Отдадени под наем или аренда зем.земи в землището на с.Горско Сливово

Регистър на отдадени под наем или аренда земеделски земи в землището на с.Горско Сливово

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Летница
Отговорник по поддръжка инж.Павлинка Чолакова
Last Updated септември 15, 2017, 13:54 (Europe/Sofia)
Създаден септември 15, 2017, 13:54 (Europe/Sofia)