Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Асеновград

Регистърът съдържа план за съответната година, отчет за съответното полугодие и годишен отчет-общо и по държавни дейности, местни дейности и дофинансиране

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated януари 9, 2019, 11:50 (Europe/Sofia)
Създаден юли 29, 2016, 16:28 (Europe/Sofia)