Отчет за изпълнение на бюджета към 30 септември 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30 септември 2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/1358-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0
Автор Снежка Димитрова
Отговорник по поддръжка Димитрина Стоянова
Last Updated ноември 21, 2018, 13:25 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 21, 2018, 13:21 (Europe/Sofia)