Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на РИОСВ-Варна

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 8, 2018, 09:41 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 5, 2018, 13:56 (Europe/Sofia)