Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за чужди средства и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2017 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за чужди средства и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Мария Ковачева
Отговорник по поддръжка Мария Ковачева
Last Updated октомври 3, 2017, 11:34 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 3, 2017, 11:25 (Europe/Sofia)