Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - Община Аврен, Област Варна

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Теодора Георгиева
Отговорник по поддръжка Даниела Петрова
Last Updated ноември 27, 2018, 15:27 (Europe/Sofia)
Създаден септември 27, 2017, 13:15 (Europe/Sofia)