Регистър на заверените технически паспорти на сгради /2018 год./

Регистър на заверените технически паспорти на сгради - Община Аврен, Област Варна /2018 год./

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Атанаска Добрева
Отговорник по поддръжка Даниела Петрова
Last Updated март 2, 2018, 14:26 (Europe/Sofia)
Създаден март 2, 2018, 14:20 (Europe/Sofia)