Регистър на заверените технически паспорти на сгради /2017 год./

Регистър на заверените технически паспорти на сгради - Община Аврен, Област Варна /2017 год./

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Атанаска Добрева
Отговорник по поддръжка Даниела Петрова
Last Updated декември 29, 2017, 16:04 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 3, 2017, 15:56 (Europe/Sofia)