Регистър на обектите, въведени в експлоатация /2017 год./

Регистър на обектите, въведени в експлоатация - Община Аврен, Област Варна /2017 год./

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Атанаска Добрева
Отговорник по поддръжка Даниела Петрова
Last Updated декември 29, 2017, 16:03 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 4, 2017, 15:40 (Europe/Sofia)