Регистър на издадените разрешителни за строеж /2018 год./

Регистър на издадените разрешителни за строеж - Община Аврен, Област Варна /2018 год./

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Атанаска Добрева
Отговорник по поддръжка Даниела Петрова
Last Updated март 2, 2018, 14:34 (Europe/Sofia)
Създаден март 2, 2018, 14:31 (Europe/Sofia)