Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни уврeждания - Община Аврен, Област Варна /2017 год./

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни уврeждания - Община Аврен, Област Варна /2017 год./

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Христина Кондова
Отговорник по поддръжка Даниела Петрова
Last Updated декември 29, 2017, 15:40 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 2, 2017, 14:08 (Europe/Sofia)