Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им - Община Аврен, Област Варна

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Петър Петров
Отговорник по поддръжка Даниела Петрова
Last Updated октомври 6, 2017, 13:14 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 6, 2017, 13:11 (Europe/Sofia)