Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Бургас към 30.06.2017 г. Актуална информация може да бъде следена на адрес: http://www.burgas.bg/bg/info/index/85

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.burgas.bg/bg/info/index/85
Автор Иванка Касърова
Отговорник по поддръжка Иванка Касърова
Last Updated януари 8, 2018, 16:17 (Europe/Sofia)
Създаден януари 8, 2018, 15:26 (Europe/Sofia)