Одобрени доставчици

Списък с одобрени доставчици в Община Бургас. Актуална информация може да бъде следена на адрес: http://www.burgas.bg/bg/info/index/125

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.burgas.bg/bg/info/index/125
Автор Иванка Касърова
Отговорник по поддръжка Иванка Касърова
Last Updated ноември 22, 2018, 09:08 (Europe/Sofia)
Създаден май 31, 2016, 15:13 (Europe/Sofia)