Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон на територията на община Куклен за 2017 г. съгласно чл. 19, ал. 3, т. 14 от Закона за управление на отпадъците

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон на територията на община Куклен за 2017 г. съгласно чл. 19, ал. 3, т. 14 от Закона за управление на отпадъците

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Стойна Згурова
Отговорник по поддръжка Стойна Згурова
Last Updated октомври 12, 2017, 13:21 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 12, 2017, 09:33 (Europe/Sofia)