Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в община Трекляно

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated септември 25, 2017, 09:23 (Europe/Sofia)
Създаден септември 15, 2017, 10:26 (Europe/Sofia)