Обобщена информация за проекти финансирани по оперативна програма Околна среда към 09.06.2016г.

Включена информация за номер на проект, ЕИК на Бенефициент и партньор, описание и дейности по проекта, дата на сключване и дата на приключване, договорена стойност по проекта разделена на БФП, собствено фонансиране и общо.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated юни 10, 2016, 14:05 (Europe/Sofia)
Създаден юни 10, 2016, 14:02 (Europe/Sofia)