Областна транспортна схема на област Перник

Утвърдени маршрутни разписания на автобусните линии на територията на Област Перник.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.pk.government.bg/section-84-oblastna_transportna_.html
Автор Областна администрация Перник
Отговорник по поддръжка Диана Кирилова
Last Updated ноември 6, 2017, 14:02 (Europe/Sofia)
Създаден юли 8, 2016, 09:58 (Europe/Sofia)