Регистър на Общинските предприятия в Община Габрово

Информацията е актуализирана към април 2017 година

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://opendata.gabrovo.bg//index.php?option=com_tabulizer&task=outputDataSource&tmpl=component&output=raw&ds_tag=vZdX1vqqb5nAxVxNg90GXpYu&ds_mode=json
Автор Мартин Христов
Версия 3.0
Last Updated август 15, 2017, 11:32 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 4, 2016, 10:15 (Europe/Sofia)