Община Ново село, Област Видин

Регистър на имоти публична и частна общинска собственост на територията на община Ново село, област Видин. Регистър на имоти отдадени под аренда/наем на територията на община Ново село, област Видин.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 7, 2017, 12:07 (Europe/Sofia)
Създаден декември 22, 2016, 11:13 (Europe/Sofia)