Обекти за търговия на дребно с храни

Набора от данни съдържа информация за регистрираните обекти, които имат право да извършват търговия на дребно с храни и хранителни добавки до краен потребител. Легенда на използваните съкращения и символи

 МлП - мляко и млечни продукти  Рб - риба, рибни продукти и други морски храни  МП - месо и месни продукти  ЯП - яйца и яйчни продукти  ММ - масла и мазнини  ЗХ - зърнени храни и храни на зърнена основа  КК - картофи и кореноплодни  В – варива  З - зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове  Пл - плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти  ЯМс - ядки и маслодайни семена  ЗхИ - захар, захарни и шоколадови изделия, мед  П - подправки - пресни и изсушени  БНВ - безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води  АН – пиво  Н - кафе, чай, какао  ДрХ - други храни  МК - месни и месно-растителни консерви  ГКХ - готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид  ХСП - храни със специално предназначение, които поради специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничават от други храни за консумация

 Обекти за търговия на дребно с храни, на които е издадено удостоверение за регистрация съгласно чл.12а от Закона за храните, са маркирани в графа № 6 със символ “ ◘ “.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/12/НАЦИОНАЛЕН
Автор Кремена Стоева
Отговорник по поддръжка Кремена Стоева
Last Updated декември 13, 2018, 16:28 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 3, 2015, 14:25 (Europe/Sofia)