Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение - Община Карлово

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение - Община Карлово

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Отдел "Природни ресуинрси, екология и земеделие"
Отговорник по поддръжка Даниела Иглева
Last Updated ноември 12, 2018, 10:51 (Europe/Sofia)
Създаден септември 27, 2017, 15:09 (Europe/Sofia)