Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS)

Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, съответстваща на европейската класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS).

Лиценз за използването на статистическата информация, произвеждана и разпространявана от Националния статистически институт

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.nsi.bg/bg/node/157/
Last Updated февруари 3, 2017, 11:21 (Europe/Sofia)
Създаден март 26, 2015, 11:39 (Europe/Sofia)