Информация по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Подлежащата на публикуване информация по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Регистри декларации по ЗПКОНПИ по ЧЛ.35, АЛ.1

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://www.burgas.bg/bg/info/index/1373
Автор Иванка Касърова
Отговорник по поддръжка Иванка Касърова
Last Updated януари 4, 2019, 11:39 (Europe/Sofia)
Създаден януари 4, 2019, 11:22 (Europe/Sofia)