Информация за утвърдения план-прием на ученици - област Пловдив

Информация за утвърдения план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас за учебната 2017/2018 година Данните са за учебната 2017/2018 година

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор РУО-Пловдив
Отговорник по поддръжка Евгения Темелкова
Last Updated октомври 19, 2017, 15:06 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 19, 2017, 14:59 (Europe/Sofia)