Информация за регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника към 30.06.2017 г.

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.06.2017 година.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив
Отговорник по поддръжка Ирина Дъбова
Last Updated август 11, 2017, 13:26 (Europe/Sofia)
Създаден август 11, 2017, 13:24 (Europe/Sofia)